مجاهد فرهنگی بدون مرز، سید محمدعلی رحیمی
مرور رده

شخصیت شناسی

حمله به خانه‌ی فرهنگ ایران در مولتان از زبان سید صادق حسین طاهری

شهید رحیمی در شهر مولتان و لاهور در خانه های فرهنگ ایران فعالیت می کرد. وقتی دشمن دید که اینها در کارشان موفق هستند، افرادی را اجیر کردند که به خانه فرهنگ ایران در مولتان حمله کنند و ایشان را به شهادت رساندند. در خانه فرهنگ لاهور نیز همین…

بهشت را به بها دهند

اگر همان وظایف در ظاهر کوچکت را درست انجام دهی خود به خود کارهای بزرگ مقابلت قرار می‌گیرد و توفیق انجام دادنشان را پیدا می‌کنی و پله پله رشد می‌کنی.

خاطره ای از دکتر عباس فاموری (همکار شهید رحیمی در هند)

در گرمای 65 درجه. با اتوبوسی که انگار اگزوزش داخل بود. روی صندلی‌های چوبی و خشک. بعد از آن همه کار و خستگی در خانه فرهنگ باید می‌رفتیم روستای مظفر نگر. منطقه‌ای شیعه نشین و خیلی پایین‌تر از خط فقر در نزدیکی دهلی.

شهید رحیمی در کلام همسر

بارزترین ویژگی که شهید رحیمی داشتند تفاوت روزهایشان بود. هیچ وقت اجازه نمی دادند امروزشان مانند دیروزشان بگذرد. همیشه حتی شده بسیار ناچیز و کم سعی می‌کردند اعمال و کارهایشان با روز قبل تفاوت داشته باشد. و حتما بهتر و مفیدتر از روز قبل…

در کلام فرزند (دل‌نوشته‌ای از فرزند شهید)

باز اول ماه اسفند است. ماهی که هیچ وقت ازش راضی نبودم و دوستش نداشتم؛ می‌خواستم مطلبی برای سایت بنویسم، سایتی که بالاخره برای هفدهمین سالگرد راه اندازی شد. تابه حال فرصت نشده بود چیزی بنویسم ولی امروز با شروع ماه اسفند دیگر حال کار دیگری را…

در کلام والدین (خاطره‌ای از پدر شهید)

داشتم پیرمرد میشدم و بچه هایم بزرگ شده بودند. دلم می خواست بتوانم برای هرکدام سرپناه مستقلی فراهم کنم. ولی توان مالی نداشتم. فکر و خیال های ناامید کننده هجوم آورده بود به ذهنم. آهی از سر حسرت کشیدم.

شهید رحیمی در کلام یاران

شهید رحیمی بسیار متعهد و مسئول بود. در همه امور ایشان در بین همکاران به این ویژگی شناخته شده بودند. چه امور مذهبی چه امور اداری، که مسئولیت انجامشان را داشتند. سال‌هایی که در هند خدمت و تحصیل می کردند و زمانی که در ملتان بودند همه دغدغه‌شان…