مجاهد فرهنگی بدون مرز، سید محمدعلی رحیمی
مرور رده

در کلام یاران

حمله به خانه‌ی فرهنگ ایران در مولتان از زبان سید صادق حسین طاهری

شهید رحیمی در شهر مولتان و لاهور در خانه های فرهنگ ایران فعالیت می کرد. وقتی دشمن دید که اینها در کارشان موفق هستند، افرادی را اجیر کردند که به خانه فرهنگ ایران در مولتان حمله کنند و ایشان را به شهادت رساندند. در خانه فرهنگ لاهور نیز همین…

خاطره ای از دکتر عباس فاموری (همکار شهید رحیمی در هند)

در گرمای 65 درجه. با اتوبوسی که انگار اگزوزش داخل بود. روی صندلی‌های چوبی و خشک. بعد از آن همه کار و خستگی در خانه فرهنگ باید می‌رفتیم روستای مظفر نگر. منطقه‌ای شیعه نشین و خیلی پایین‌تر از خط فقر در نزدیکی دهلی.

شهید رحیمی در کلام یاران

شهید رحیمی بسیار متعهد و مسئول بود. در همه امور ایشان در بین همکاران به این ویژگی شناخته شده بودند. چه امور مذهبی چه امور اداری، که مسئولیت انجامشان را داشتند. سال‌هایی که در هند خدمت و تحصیل می کردند و زمانی که در ملتان بودند همه دغدغه‌شان…