شهید سیّد محمدعلی رحیمی
سخنان رهبری در مورد وحدت

سخنان رهبری در مورد وحدت

ما مسلمانها خیلی از هم دور شدیم؛ سیاستها در این زمینه، تلاش متاسفانه موفقی انجام دادند که مسلمانها را، دلهای گروه‌ های مسلم را از یکدیگر جدا کنند. امروز به وحدت احتیاج داریم.

مسئله‌ی بحرین جنگ شیعه و سنّی نیست…

مسئله‌ی بحرین جنگ شیعه و سنّی نیست…

مسئله‌ی حاکمیّت جائرانه‌ی ابلهانه‌ی یک اقلّیّت مستکبر خودخواه بر یک اکثریّت گسترده است. یک اقلّیّت کوچکی بر هفتاد درصد، هشتاد درصد مردم بحرین دارند حکومت میکنند؛ حالا هم عالم مجاهد، آقای شیخ عیسی‌ قاسم را مورد تعرّض قرار داده‌اند؛ این حماقت آنها است، این بلاهت آنها را نشان میدهد.

آنهایی که می‌‌خواهند ایجاد تفرقه بکنند ، طرفدار امریکا هستند

آنهایی که می‌‌خواهند ایجاد تفرقه بکنند ، طرفدار امریکا هستند

چنانچه اختلافی بین ملت ایران با ملتهای دیگر بیفتد، اختلافی ما بین برادرهای اهل سنت ما با برادرهای اهل تشیع ما واقع بشود، این به ضرر همه‌مان هست، به ضرر همۀ مسلمین هست. و آنهایی که می‌‌خواهند ایجاد تفرقه بکنند اینها نه اهل سنت هستند و نه اهل تشیع هستند. آنها کسانی هستند که کارگردانان دولت‌های ابرقدرت هستند و در خدمت آنها هستند.

تفرقه‌‌ خدمت به دشمن است

تفرقه‌‌ خدمت به دشمن است

شما می‌‌دانید که آقایان اهل سنت و علمای شیعه مدتهاست که زحمت می‌کشند که تفرقه را کنار بگذارند وکسانی که پیغمبرشان و دینشان یکی است همراه و برادر باشند، لکن افرادی کوشش می‌کنند که تفرقه ایجاد کنند و شما خوب می‌‌دانید که چه کسانی از تفرقه سود می‌برند

صفحه 1 از 2 1 2

هدیه رهبر معظم انقلاب

قرآن اهدایی رهبر معظم انقلاب به خانواده شهید ر رحیمی
تصویر قرآن اهدایی رهبر معظم انقلاب
در دیدار با خانواده شهید سیدمحمدعلی رحیمی
در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۶