مجاهد فرهنگی بدون مرز، سید محمدعلی رحیمی
مجاهد فرهنگی بدون مرز، شهید سیدمحمدعلی رحیمی

شهید رحیمی جز خدمت و محبت کاری نکرده بود!

آنچه در ادامه خواهید خواند، حاشیه نگاری تیم سرگذشت پژوهی شهدای ترور از دیدار با خانواده شهید سید محمد علی رحیمی است. لینک مطلب در رسانه‌ها: بنیاد هابیلیان | پایگاه اطلاع رسانی مجاهدین