شهید سیّد محمدعلی رحیمی

برچسب: شهید محمود کاوه

«من محمود کاوه هستم، فرزند کردستان» شهید محمود کاوه فرمانده ای وحدت گرا

«من محمود کاوه هستم، فرزند کردستان» شهید محمود کاوه فرمانده ای وحدت گرا

سردار شهید محمود کاوه از فرماندهان بلندآوازه دوران دفاع مقدس می باشد که در جوانی به شایستگی به فرماندهی تیپ شهداء منصوب شد. او در حالیکه در کردستان مشغول مبارزه با ضد انقلاب ها بود به امر تحکیم وحدت نیز اهتمام داشت

هدیه رهبر معظم انقلاب

قرآن اهدایی رهبر معظم انقلاب به خانواده شهید ر رحیمی
تصویر قرآن اهدایی رهبر معظم انقلاب
در دیدار با خانواده شهید سیدمحمدعلی رحیمی
در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۶