شهید سیّد محمدعلی رحیمی
باعث خوشنامی اهل بیت شوید

باعث خوشنامی اهل بیت شوید

با مردم (اهل تسنن) با اخلاق خودشان معاشرت کنید در مساجدشان نماز بگزارید و مریضانشان را عیادت کنید و در تشییع جنازه هایشان حاضر شوید و اگر توانستید امام جماعت یا مؤذن آنها شوید این کار را بکنید.

توصیه های وحدتبخش اهل بیت(ع) به شیعیان

توصیه های وحدتبخش اهل بیت(ع) به شیعیان

طبق روایات اهل بیت(ع) ، شیعیان باید با پیروان مذاهب دیگر در کمال ادب و احترام گفتگو کنند. زیرا خداوند می فرماید : «قولوا لِلنّاسِ حُسناً» (با مردم سخنی نیکو بگویید) . خداوند در این آیه نفرمود «تنها با مؤمنان حقیقی خوشرفتار باشید» بلکه واژه الناس(مردم) را به کار برد یعنی باید با همه اقشار مردم شامل مسلمان و کافر و شیعه و سنی و ... نیکو سخن بگویید. درباره همین آیه امام باقر(ع) می فرماید: «منظور اینست که با مردم آنگونه سخن بگو که دوست داری آنان با تو سخن بگویند»

صفحه 2 از 2 1 2

هدیه رهبر معظم انقلاب

قرآن اهدایی رهبر معظم انقلاب به خانواده شهید ر رحیمی
تصویر قرآن اهدایی رهبر معظم انقلاب
در دیدار با خانواده شهید سیدمحمدعلی رحیمی
در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۶