شهید سیّد محمدعلی رحیمی

گنجینه فرهنگی

ابوذر کیست و ربذه کجاست؟

ابوذر کیست و ربذه کجاست؟

جندب فرزند جناده از افراد قبيله «بني‌کنانه» در سرزمين يمن بود. زمانيکه خبر ظهور پيامبر (ص) را در مکه شنيد برادرش را به آنجا فرستاد تا اطلاعاتي به دست آورد اما پس از بازگشت برادر براي اطمينان خاطر راه مکه را در پيش گرفت و به مدت سه روز در خانه امير مؤمنان (ع) مهمان گشت.

صفحه 235 از 235 1 234 235

هدیه رهبر معظم انقلاب

قرآن اهدایی رهبر معظم انقلاب به خانواده شهید ر رحیمی
تصویر قرآن اهدایی رهبر معظم انقلاب
در دیدار با خانواده شهید سیدمحمدعلی رحیمی
در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۶