شهید سیّد محمدعلی رحیمی

همکاری با مؤسسه

  • YYYY slash MM slash DD
  • 7 − 7 =
    این کار جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات است. لطفا با اعداد انگلیسی پاسخ را تایپ کنید!

هدیه رهبر معظم انقلاب

قرآن اهدایی رهبر معظم انقلاب به خانواده شهید ر رحیمی
تصویر قرآن اهدایی رهبر معظم انقلاب
در دیدار با خانواده شهید سیدمحمدعلی رحیمی
در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۶